Llengües

Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball de La Fundació Rubricatus. Porta a terme activitats empresarials de mercat i presta serveis diversos de suport a l'activitat professional de les persones amb discapacitat que té contractades en les diferents seccions productives.

Tesiprat Serveis utilitza una estratègia de diversificació en la seva oferta de serveis, la formació professional en el lloc de treball i els serveis de suport a l'activitat professional, tot això en un entorn laboral real, com a eines per a la creació de llocs de treball i la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Avui, Tesiprat Serveis és una empresa social que proporciona feina a 136 persones, 94 d’elles amb discapacitat. La il·lusió, implicació i compromís professional de tota la plantilla són la garantia més important per als clients i col·laboradors.

PRINCIPIS /

-
Creiem en els valors de treball real. Són una eina per al desenvolupament personal i la integració sociolaboral.
-
Apostem pels serveis externs i en contacte amb el públic. Afavoreixen la integració social efectiva de les persones amb discapacitat.
-
Mantenim el nostre compromís amb les persones. Formen part de la nostra missió.
-
Ens orientem al mercat. És una font d'oportunitats per crear i mantenir llocs de treball per a persones amb discapacitat.
-
Advoquem per la transparència en la gestió i per l’aplicació dels excedents econòmics. Tots els nostres comptes són auditats anualment i els excedents obtinguts es reinverteixen en la mateixa entitat.
-
Confiem en la diversificació de les nostres activitats. Genera alternatives per als diferents perfils personals dels nostres treballadors i treballadores.

Serveis de Manipulació i Condicionament

Tornar
Galeria de fotos

La secció de Serveis de Manipulació i Condicionament de Tesiprat Serveis, ofereix assessorament industrial a les empreses i la possibilitat d’externalitzar una part dels processos productius que exigeixen una dedicació intensiva de mà d’obra. També els presenta un ampli portafoli de productes i serveis que els faciliten l’ampliació dels recursos productius sense augmentar les despeses fixes.

Tesiprat Serveis de Manipulació i Condicionament actua sota les premisses d’una alta qualitat productiva, una provada i total eficàcia en l’entrega de les comandes planificades, i una gran eficiència productiva que assegura, a més d’uns resultats satisfactoris, l’optimització de la capacitat productiva dels nostres clients.

Els Serveis de Manipulació i Condicionament de Tesiprat Serveis compten amb la certificació ISO 9001, que l’acredita com una organització que demostra la capacitat per complir les demandes dels seus clients i de proporcionar de forma coherent els serveis tal i com requereixen els reglaments aplicables.

Serveis de Jardineria

Tornar
Galeria de fotos

La secció de Jardineria de Tesiprat Serveis es dedica, des de l’any 1997, a la reforma i manteniment d’espais urbans enjardinats i de tot tipus de jardins per a organismes públics, empreses privades i particulars, amb excel·lents resultats.

La secció, que presta servei a tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona, disposa dels mitjans humans i tècnics més avançats per garantir uns serveis d’alta qualitat als seus clients. A més, compleix tots els requisits en matèria mediambiental i de seguretat i prevenció.

Tesiprat Serveis de Jardineria manté i renova permanentment el seu compromís amb el medi ambient. Aplica criteris de gestió mediambiental basats en la sostenibilitat, tant en el disseny i la creació d’espais verds, públics i privats, com a l'hora de mantenir-los i reformar-los.

Serveis d'Hostaleria

Tornar
Galeria de fotos

La Secció d'Hostaleria de Tesiprat Serveis és una alternativa laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment, la secció presta serveis al SAGNIER. El local es troba dins el Complex Esportiu Municipal Sagnier del Prat de Llobregat (C. Frederica Montseny, 2-8). Aquest espai, inaugurat el passat mes de setembre de 2015, ha suposat un pas endavant pel CET Tesiprat Serveis, ja que és un salt qualitatiu pel servei d'hostaleria i perquè va implicar la contractació de 3 nous treballadors amb discapacitat. Actualment el Servei d’Hostaleria el conforma una plantilla de 9 persones.

El SAGNIER és un espai dedicat a la gastronomia tradicional i de proximitat però amb propostes innovadores i saludables. S’hi ofereix una carta de tapes i entrepans molt variats, a part d’una línia de sucs verds, batuts i smoothies especialment pensada pels usuaris i usuàries del complex esportiu. A part, també s’hi ofereix un menú de migdia de dilluns a divendres per 9,50€.

L’horari del SAGNIER és:

 • De dilluns a divendres de 8 a 20h.
 • Dissabtes de 8 a 14h.

Reserves: 93 478 27 01

Producte propi

Tornar

El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus realitza producte propi per a particulars i empreses. Fes una ullada a la nostra botiga on-line, a on podràs sol·licitar i adquirir qualsevol dels articles que s’hi exposen.

Accedeix a la nostra botiga online.

Tots els beneficis de la venda dels productes es destinarà íntegrament a la compra de matèries primeres per a donar continuïtat a l’activitat i al desenvolupament d’accions culturals i d’oci per als usuaris del Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus.

Serveis de Neteja i Manteniment d'Espais

Tornar

La secció de Neteja i Manteniment d’Espais de Tesiprat Serveis presta serveis de neteja i manteniment de grans àrees, d’ús públic o privat, per a organismes públics, empreses i particulars.

 

El Servei de Neteja i Manteniment d’Espais, que presta els seus serveis a les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental, disposa dels medis humans i tècnics més avançats per garantir uns serveis d’alta qualitat als seus clients, a més d’acomplir amb totes les exigències en matèria mediambiental i de seguretat i prevenció.

Serveis de càtering

Tornar

Càtering ÉsBo és la línia de serveis de càtering de Tesiprat Serveis. El servei compta amb una llarga experiència i disposa d’una àmplia oferta de productes de qualitat i serveis destinats a empreses privades, organismes públics i entitats del Tercer Sector.

El servei de Càtering ÉsBo s’adapta a les diferents necessitats i preferències dels clients i se’ls assessora perquè els esdeveniments programats siguin tot un èxit.

Càtering ÉsBo ofereix una línia de coffee i lunch amb menús tancats però també dóna la possibilitat d’elaborar un menú personalitzat al gust i necessitats del client.

El servei de Càtering de Tesiprat Serveis també ofereix una gran varietat de propostes per a esdeveniments. Amb una àmplia experiència en el servei de càterings per a actes públics i privats, Càtering ÉsBo és el millor complement a l’hora d’organitzar un esdeveniment, oferint un servei professional, elegant, original i que mai descuidi la qualitat dels seus productes.

Consulta el nostre catàleg de serveis

 

Aquests són algunes de les empreses privades, organismes públics i entitats que permeten seguir oferint, dia a dia, els productes i serveis de Càtering ÉsBo i continuar construint el projecte d’impacte social de La Fundació Rubricatus.

Serveis de Distribució Urbana Sostenible

Tornar
Galeria de fotos

Tesiprat Serveis de Distribució Urbana Sostenible presta serveis postals i de màrqueting directe d’última generació a empreses, organismes públics i particulars. A més, compta amb una sòlida implantació a El Prat de Llobregat i a la comarca del Baix Llobregat.

La secció de Serveis de Distribució Urbana Sostenible de Tesiprat Serveis ofereix solucions integrals diferenciades i ajustades a les necessitats dels seus clients, en matèria de serveis postals, serveis de màrqueting directe, logística promocional i posting. A més, la ubicació de les instal•lacions, molt pròximes als grans centres d’admissió de correspondència i paqueteria, unida a la qualificació com a empresa consolidadora de Correus, proporcionen avantatges comparatius diferencials.

Tesiprat Serveis de Distribució Urbana Sostenible compta amb un equip humà professional, format i estable, amb inversions en maquinària d’última generació, serveis de transport i logística propis i amb un profund coneixement de la zona d’actuació. Tot això permet garantir uns resultats totalment satisfactoris en qualsevol dels serveis oferts.

Els Serveis de Distribució Urbana Sostenible de Tesiprat Serveis compten també amb la certificació ISO 9001, que l’acredita com una organització que demostra la capacitat per complir les demandes dels seus clients i de proporcionar de forma coherent els serveis tal i com requereixen els reglaments aplicables.

Servei d’Esdeveniments Sostenibles

Tornar

Un esdeveniment sostenible és aquell que està dissenyat, organitzat i que es duu a terme de manera que es minimitzen els potencials impactes mediambientals negatius i que deixa un llegat beneficiós per a la comunitat amfitriona i totes les persones del seu entorn. La secció d’Esdevniments Sostenibles de Tesiprat Serveis és, per tant, un servei que ofereix les eines necessàries per a que un acte tingui un impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa donant-li un valor afegit.

L’equip d’Esdeveniments Sostenibles de Tesiprat Serveis col·labora en el disseny i organització d’un esdeveniment per tal que aquest esdevingui sostenible i responsable en totes les vessants, dedicant especial èmfasi en l’impacte mediambiental d’aquest i en la contractació de personal amb discapacitat intel·lectual. La secció ofereix un ampli portafoli de serveis:

 • Assessorament en l’organització d’esdeveniments
 • Manipulació de welcome packs i material promocional, amb el suport dels Serveis de Manipulació i Condicionament de Tesiprat Serveis
 • Contractació de personal de sala i de suport
 • Serveis de càtering, a través de Càtering ÉsBo
 • Venda i lloguer dels ecolanyards sostenibles Rubricatus, elaborats a partir dels auriculars reciclats dels busos turístics de la ciutat de Barcelona

La Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (RDL 1/2013), successora de l’antiga Llei d’integració social del minusvàlid (Llei LISMI, 1982), obliga a les empreses de 50 o més treballadors/ores a tenir contractats un nombre de persones amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla. No obstant, existeixen supòsits excepcionals d'exempció total o parcial de l'obligació de reserva, amb un compliment alternatiu de l'obligació mitjançant mesures alternatives.

Als efectes de computar el nombre de treballadors/ores de plantilla per determinar el percentatge del 2% de la plantilla, cal tenir en compte les regles següents:

 1. El marc de referència és l'empresa i no el centre de treball, per tant, s'han de comptabilitzar tots els treballadors/ores de l'empresa.
 2. El període de referència és la mitjana de treballadors/ores de plantilla de l'empresa en els darrers dotze mesos.
 3. La mitjana de treballadors/ores s'obté sumant tots els treballadors, inclosos els contractats a temps parcial; els contractats per duració determinada superior a un any es computaran com treballadors fixos; tots els contractats per termini de fins a un any es computen segons els dies treballats en el període de referència; cada 200 dies (inclosos els dies de descans setmanal, festius i vacances) es comptabilitzaran com un treballador més.
 4. Quan el nombre final que resulti d'aplicar el 2% sigui una fracció igual o superior a 0,5, s'ha d'arrodonir per excés.

MESURES ALTERNATIVES:

La llei preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil el compliment de l'obligació de la contractació directa de treballadors/ores discapacitats, les empreses poden portar a terme mesures alternatives consistents en:

 • Compra de béns i serveis a un centre Especial de Treball.
 • Contractació d’un treballador autònom amb discapacitat.
 • Donació o acció de patrocini a una entitat que tingui com a objectiu social la formació professional, la inserció laboral i la creació de llocs de treball a favor de les persones amb discapacitat.
 • Creació d’un Enclavament Laboral.

Només poden portar a terme aquestes mesures alternatives les empreses que prèviament han obtingut la declaració d'excepcionalitat per alguna de les circumstàncies següents:

 1. Inexistència de demandants d'ocupació amb discapacitat en relació amb les ofertes efectuades per les empreses davant les Oficines de Treball, o que s'acrediti que els treballadors/es inscrits no estan interessats en les condicions de treball de l'oferta.
 2. Existència de raons de tipus econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu que dificultin la incorporació de treballadors discapacitats a la plantilla de l'empresa. L'empresa haurà d'efectuar la sol·licitud de declaració d'excepcionalitat davant la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

L'import anual de la mesura alternativa de contractació amb centre especial de treball, o persones treballadores autònomes amb discapacitat, serà com a mínim, tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per cada persona treballadora que s'hagi deixat de contractar per sota de la quota del 2%, o almenys d'1,5 vegades l'IPREM en el cas de la mesura alternativa de donacions o accions de patrocini. L'IPREM a considerar és el que s'estableix anualment, incloent pagues extraordinàries.