Llengües

La Fundació Rubricatus, un exemple d’integració laboral
dilluns, 2 de març de 2015

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre del Prat, constituïda l’any 1997. L’entitat està formada per un total de 184 persones, englobades en un centre especial de treball (CET), Tesiprat Serveis, compost per un total 109 treballadores i treballadors, i un centre ocupacional, que actualment atén a 62 usuaris i on treballen 13 professionals.

El CET Tesiprat Serveis

Tesiprat Serveis es dedica a promoure i fomentar la integració laboral estable de les persones amb discapacitat, mitjançant la creació de llocs de treball i, alhora, oferint serveis en un mercat competitiu. El 88% de la plantilla té contracte indefinit i 2 de cada 3 persones contractades tenen alguna discapacitat intel·lectual amb especials dificultats.

Tesiprat Serveis compta actualment amb 7 línies productives de diferents serveis: industrials i de manipulats; postals; jardineria; neteja i manteniment d’espais; neteja de vehicles; catering (sota la marca Càtering ÉsBo); i hostaleria (bar del Mercat Municipal).

Forta implicació de l’Ajuntament

L’Ajuntament del Prat dóna recolzament a La Fundació Rubricatus formant part del seu Patronat, a través de finançament i com a un dels principals clients del CET, així com les diferents empreses municipals: Prat Espais, Aigües del Prat i el Prat Comunicació. L’últim acord entre l’Ajuntament i l’entitat ha estat el manteniment de la jardineria de la renovada plaça de Catalunya.