Llengües

La Fundació Rubricatus i CityTour uneixen forces per lluitar contra l’urgència climàtica
dilluns, 9 de desembre de 2019

La Fundació Rubricatus i CityTour posen en marxa una col·laboració que els permetrà crear un sistema per a la recollida, higienització i recircularització dels auriculars que l’empresa de busos turístics reparteix entre els usuaris del seu servei. Gràcies a aquest acord es reduiran el número d’auriculars d’ún sol ús utilitzats en els busos i es podran assolir uns objectius d’impacte positiu tant en matèria mediambiental com generant ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Per posar un exemple, gràcies a aquest projecte per cada 10.000 auriculars recirculats es deixaran de generar 1,6 tones de CO2 i de consumir 26 litres d’aigua, a part que es reduirà en un 99% l’impacte negatiu sobre l’esgotament de la capa d’ozó. Per altra banda, cada 10.000 auriculars que es tornin a posar en circulació cada mes generaran ocupació per a una persona amb discapacitat intel·lectual del Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis.

Amb aquest acord La Fundació Rubricatus i Citytour trenquen amb el procés lineal habitual de comprar-usar-tirar i aposten per un nou sistema d’economia circular on treballadors del CET es dedicaran a recuperar, higienitzar i reembossar els auriculars usats pels clients del bus. Per altra banda, cal remarcar que per aquest projecte s’han tingut en compte tots els detalls per ser responsables i curosos amb el mediambient: tant la recollida com l’entrega del servei es durà a terme amb un vehicle elèctric, reduïnt així la generació de combustibles fòssils i també en tot el procés d’higienització i recircularització solament s’usaran materials i productes inocus i respectuosos com l’ozó.