Llengües

Activitats Específiques

Psicomotricitat i Educació Física

Tornar

Una bona salut física té un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat. El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus fomenta, en la mesura del possible, activitats per mantenir la salut física de la persona, tenint en compte la variabilitat de les necessitats físiques de cadascú. Per això, s'estableixen activitats setmanals de psicomotricitat i gimnàstica en grups.

Amb les activitats de psicomotricitat es treballa no només l'estimulació motriu, sinó que s'hi integren les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorials que intervenen en la capacitat de ser i d'expressar-se en un context psicosocial.

Les activitats d'educació física no només treballen les capacitats físiques i de manteniment corporal, sinó que ajuden la persona a enfrontar-se a una societat construïda sobre uns paràmetres "normals", i li permeten abstreure's momentàniament dels inconvenients que les barreres arquitectòniques comporten. S'enforteix l'autoestima (afectivitat, emotivitat control, percepció i cognició) i es crea un esperit d'autosuperació establint objectius reals on arribar en el dia a dia.