Llengües

Activitats Específiques

Informàtica

Tornar

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan a l'ordre dia, fent-se cada vegada més necessàries per poder-se sentir integrat dins de la societat.

Els usuaris del Centre Ocupacional tenen el dret a poder accedir i utilitzar els nous suports tecnològics, independentment de les seves possibilitats i limitacions, així com considerar la importància en la utilització de les noves tecnologies com a instrument pedagògic, quant a reeducació i reforç es refereix i de rehabilitació, fomentant l'abast a un nivell físic i mental òptim dels nostres usuaris.

La Fundació Rubricatus disposa d’una aula d’informàtica específica a les instal·lacions del Centre Ocupacional, equipada amb els ordinadors i altres elements tècnics imprescindibles per a desenvolupar les activitats programades setmanalment, en  grups reduïts d’usuaris,  amb la guia i suport del monitor.