Llengües

Activitats Específiques

Horticultura

Tornar

Mitjançant la concessió d'un hort lúdic i una taula de cultiu ecològic efectuada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat a favor de La Fundació Rubricatus, els usuaris realitzen l'activitat prelaboral de cultiu.

Aquesta activitat d'horticultura té com a finalitats principals: aprendre a participar en una activitat de grup, adoptar un comportament responsable i solidari, i facilitar que les persones que hi participen puguin comprendre com certes accions tenen repercussió en el medi natural.

Els objectius específics que es plantegen en aquesta activitat són:

  • Fer el seguiment del creixement de les plantes sembrades.
  • Conèixer les eines que s'utilitzen a l'hort.
  • Saber utilitzar les eines adequadament, respectant les normes de seguretat.
  • Conèixer els treballs de l'hort.
L'activitat afavoreix la participació de les persones en entorns comunitaris i inclusius, promociona les interaccions personals significatives amb entitats i particulars, així com la cooperació i l'intercanvi de coneixements en les qüestions més tècniques relatives al conreu de la terra.