Llengües

Activitats Específiques

Fotografia

Tornar

El taller de fotografia és una activitat creativa i lúdica. Té com a finalitat afavorir tant el desenvolupament personal dels usuaris i usuàries com la de donar una oportunitat diferent per explorar les seves capacitats expressives i artístiques.

El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus vol dotar als seus usuaris dels coneixements, les eines i els procediments necessaris per tal que adquireixin les capacitats per realitzar fotografies.

El taller de fotografia també permet als usuaris millorar l’observació de l’entorn i els dóna la capacitat de poder veure les coses des de diferents angles i perspectives i d’explorar noves realitats.