Serveis d’Esdeveniments Sostenibles

Un esdeveniment sostenible és aquell que està dissenyat, organitzat i que es duu a terme de manera que es
minimitzen els potencials impactes mediambientals negatius i que deixa un llegat beneficiós per a la comunitat
amfitriona i totes les persones del seu entorn. La secció d’Esdeveniments Sostenibles de Tesiprat Serveis és,
per tant, un servei que ofereix les eines necessàries per a que un acte tingui un impacte positiu amb l’entorn
on es desenvolupa donant-li un valor afegit.

L’equip d’Esdeveniments Sostenibles de Tesiprat Serveis col·labora en el disseny i organització d’un esdeveniment
per tal que aquest esdevingui sostenible i responsable en totes les vessants, dedicant especial èmfasi en
l’impacte mediambiental d’aquest i en la contractació de personal amb discapacitat intel·lectual. La secció ofereix
un ampli portafoli de serveis:

  • Assessorament en l’organització d’esdeveniments
  • Manipulació de welcome packs i material promocional, amb el suport dels Serveis de Manipulació
    i Condicionament de Tesiprat Serveis
  • Contractació de personal de sala i de suport
  • Serveis de càtering, a través de Càtering ÉsBo
  • Venda i lloguer dels ecolanyards sostenibles Rubricatus, elaborats a partir dels auriculars reciclats
    dels busos turístics de la ciutat de Barcelona