Serveis de Jardineria

La secció de Jardineria de Tesiprat Serveis es dedica, des de l’any 1997, a la reforma i manteniment d’espais urbans
enjardinats i de tot tipus de jardins per a organismes públics, empreses privades i particulars, amb excel·lents resultats.

La secció, que presta servei a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, disposa dels mitjans humans i tècnics més
avançats per garantir uns serveis d’alta qualitat als seus clients. A més, compleix tots els requisits en matèria
mediambiental i de seguretat i prevenció.

Tesiprat Serveis de Jardineria manté i renova permanentment el seu compromís amb el medi ambient.
Aplica criteris de gestió mediambiental basats en la sostenibilitat, tant en el disseny i la creació d’espais verds,
públics i privats, com a l’hora de mantenir-los i reformar-los.