La fundació

Història

La Fundació Rubricatus es va constituir el 12 de juny de 1997. L’entitat representa la culminació d’una meritòria tasca
d’un grup de ciutadans d’El Prat de Llobregat, la majoria pares i mares amb fills amb discapacitat intel·lectual, que des dels anys 70 i amb la
finalitat d’oferir alternatives educatives i laborals als seus fills, van fundar l’Escola d’Educació Especial Sant Isidre, avui el Centre d’Educació
Especial Can Rigol
, i l’antic Taller Especial Sant Isidre, precursor de l’actual Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis.

Aquest fet va representar un èxit sense precedents en la lluita contra l’exclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de
Llobregat. Més endavant, i gràcies a la implicació i el compromís de tota la ciutat mitjançant l’Ajuntament del Prat, que en aquell moment
gestionava l’antic Patronat Municipal d’Ajuda al Disminuït, es va acordar crear una única entitat que donés resposta a les diferents necessitats
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Així va néixer La Fundació Rubricatus, per respondre a les inquietuds de les persones amb discapacitat intel·lectual i que esdevé
una entitat que simbolitza a més el compromís de tota una ciutat per la dignitat i la igualtat d’oportunitats de tots els seus ciutadans i ciutadanes.

Cronologia

Neix La Fundació Rubricatus

 

Pròximament.

1999

 

Pròximament

2000

 

Pròximament

2003

 

Pròximament

2005

 

Pròximament

Missió

 

La Fundació Rubricatus és una entitat d’economia
social i sense afany de lucre, que té com a finalitat
assolir la màxima qualitat de vida de les
persones adultes amb discapacitat intel·lectual
del Prat de Llobregat
, contribuint a satisfer les
seves necessitats vitals a través de solucions
sociolaborals i d’empoderament personal alineades
amb les seves capacitats i diversitat funcional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visió

 

La Fundació Rubricatus vol ser una entitat
de referència en la promoció integral de la qualitat
de vida de les persones adultes amb discapacitat
intel·lectual que es distingeixi per:

 

Un model de gestió propi basat en l’excel·lència,
l’eficiència, la qualitat i la innovació.

Un equip d’alt rendiment compromès amb la missió
i enfocat a assolir resultats d’impacte social.

La credibilitat reconeguda pels grups d’interès.

La generació de xarxes i espais de cooperació
amb altres agents del territori.

La sostenibilitat econòmica i mediambiental.

La conducta ètica i transparent.

La defensa dels drets de les persones adultes
amb discapacitat intel·lectual.

Els nostres valors son:

Respecte

Transparència

Treball en equip

Compromís

Empoderament

Innovació

Patronat

Comitè de direcció

Equip directiu

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre, on el seu Patronat és el màxim òrgan col·legiat de govern
i representació de l’organització. Aquest és l’encarregat de vetllar per a que l’organització acompleixi la seva finalitat funcional.

Actualment el Patronat de La Fundació Rubricatus el conformen:

Presidenta
Anna Martin Cuello

Vicepresident
Benet Serrano Ponce

Tresorer
Rafael Duarte Molina

Secretari
Juan Pedro Pérez Castro

Vocal
Miquel Alvira Alòs

Vocal
Maria Begoña Marco Mínguez

Vocal
Joaquim Bartolomé Capdevila

Vocal
Marina García Vargas

Vocal
Maria Soledad Rojas Fernández

Vocal
Rafael Millán Carracedo

Vocal
Jordi Ibern Tortosa

Vocal
Jorge Monteagudo González

Vocal
Gerard Valverde Polo

Vocal
Carlos Edo Garrido

Vocal
Ester Espada Sánchez

El Comitè de Direcció de La Fundació Rubricatus està integrat pels patrons que ostenten el càrrec de president,
vicepresident, tresorer, secretari i pel gerent de l’entitat.

Actualment el Comitè de Direcció està constituït per:

Presidenta
Anna Martin Cuello

Vicepresident
Benet Serrano Ponce

Tresorer
Rafael Duarte Molina

Secretari
Juan Pedro Pérez Castro

L’Equip Directiu està format pels caps de secció i responsables de les diferents seccions i departaments de La Fundació Rubricatus.

Actualment l’Equip Directiu està format per:

Directora General
Imma Pérez Canillo

Recursos Humans
Juan Domínguez Méndez

Coordinació de Projectes i Desenvolupament de Negoci
Rodrigo García Borrero

Administració
Monserrat Fernández Fernández

Comptabilitat
Marta Roca Sánchez

Comunicació i Esdeveniments
Steffi Sala Baudach

Centre Ocupacional
Mª José Santiago Paz

Servei de Manipulació i Condicionament & Distribució Urbana Sostenible
Raúl Punzano Martínez

Servei de Jardineria & Neteja i Manteniment d’Espais
Millán Caballero Pérez de Arilucea

Servei de Restauració
Celia Segura Rubio

Servei de Càtering
Elena López Bordoy

Descarrega la nostra Memòria d’Activitats i descobreix més
sobre nosaltres!