Adquisició d’equips i eines tecnològiques d’estimulació cognitiva per al Centre Ocupacional

27/05/2022 | Sense categoria

Gràcies a l’ajuda econòmica de Fundación Once i del Departament de Drets Socials de La Generalitat de Catalunya hem adquirit diferents equips i eines tecnològiques d’estimulació cognitiva per al Centre Ocupacional, amb l’objectiu de:

– Potenciar les relacions socials i evitar l’aïllament

– Millorar el sentiment de benestar emocional, psicològic i de salut general

– Generar sentiment de control sobre l’entorn i reduir la indefensió

– Mantenir les capacitats mentals i rehabilitar els processos psicològics

– Augmentar la independència i l’autonomia personal en l’execució de tasques quotidianes

– Utilitzar els mitjans audiovisuals per a la millora de les possibilitats comunicatives de persones amb TEA.

Per a l’assoliment dels objectius plantejats, durant l’any 2021 es van dur a terme les següents accions:

Formació Professionals:

  • Sessions online: de planificació ordinària i d’actualització al llarg de l’any amb el proveïdor de la plataforma d’estimulació cognitiva.
  • Sessions Presencials: a càrrec de la psicòloga i el psicòleg del servei, i planificades en funció de les necessitats de l’equip de professionals d’atenció directa.

Estimulació Cognitiva:

  • Activitats d’estimulació cognitiva grupal: programades setmanalment amb cadascun dels grups en els quals es configura el servei, en l’espai d’informàtica, la sala polivalent o la mateixa sala ocupacional.
  • Activitats d’estimulació cognitiva individual: programades setmanalment amb cadascuna de les persones que atenem en el servei de forma adaptada i personalitzada a mesura de les necessitats i característiques de la persona
  • Activitats de comunicació alternativa i augmentativa: de manera individual.

Gràcies de nou a la Generalitat i a Fundación ONCE!