Més de 25 anys
treballant per la inclusió
social de les persones
adultes amb discapacitat

Què és
La Fundació
Rubricatus

La Fundació Rubricatus és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre ubicada al Prat de Llobregat.

Ens dediquem a promoure i fomentar la inclusió social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional; així com també mitjançant la creació i la promoció d’activitats que afavoreixin l’autodeterminació, l’autonomia personal, la competència social, la plena capacitat d’obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat que, com a treballadores o usuàries, formen part del nostre projecte.

La nostra missió és assolir la màxima qualitat de vida de les
persones adultes amb discapacitat intel·lectual

Serveis empresarials

 

 

Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball de La Fundació Rubricatus.

Portem a terme activitats empresarials de mercat i prestem serveis diversos de suport a l’activitat professional de les persones amb discapacitat contractades en les diferents seccions productives.

La il·lusió, implicació i compromís professional de tota la plantilla són la garantia més important per als clients i col·laboradors.

 

 

 

Serveis dirigits
a les persones

 

 

La Fundació Rubricatus té com a un dels seus objectius, promoure la integració social efectiva de les persones amb discapacitat, ja sigui a través de la prestació de serveis de teràpia ocupacional, donant suport a la seva activitat professional o mitjançant el suport a les famílies dels seus treballadors o usuaris.

 

Projectes

Persones ateses al Centre Ocupacional

Llocs de feina

Socis

Col·labora amb nosaltres i ajuda’ns a continuar treballant
per millorar la qualitat de vida i la integració social i laboral
de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual

Actualitat